Een Glazen bol……

0
734

De uitspraak “Voorspellen is moeilijk, vooral als het om de toekomst gaat!” is al oud en wat versleten. Maar nu Feyenoord al goochelt met data van trainingskampen en oefenwedstrijden, dan is de toekomst toch tamelijk dichtbij.

De benoeming van Troost tot tijdelijk technisch directeur is wisselend ontvangen. Je leest en hoort veel waarderende woorden over het feit dat een oer-Feyenoorder die functie heeft gekregen. Maar ook diverse commentatoren wijzen op het feit dat huns inziens Sjaaks netwerk niet zo groot is. Op zich kan ik dat niet overzien. Maar als ik in een interview in het AD lees dat Troost ervan uitgaat dat de zaakwaarnemers hem wel weten te vinden rijzen bij mij toch wat vragen over de juistheid van die visie.

Ik zal uitleggen wat ik bedoel. Als ik laat weten dat ik een goede gebruikte auto wil kopen, krijg ik van diverse bedrijven aanbiedingen. Bedrijf A komt met een leuke Renault Laguna, zaak B stelt een mooie Volkswagen Polo voor, firma C wil mijn aandacht lokken met een solide Ford Kuga, autohandel D een Peugeot 2008… en zo kan ik wel even doorgaan. Het gaat er niet om dat elke willekeurig bedrijf mij wat aanbiedt, maar dat ik bewust zelf ga zoeken naar wat ik nodig heb. Dus ik wil Troost’s standpunt omdraaien: ze moeten hém niet vinden met een leuk aanbod,  hij moet met de precies juiste wens zelf op zoek gaan! Inderdaad: precieze wens! Vrij recent kon Feyenoord wel een elftal aan middenvelders opstellen!

Aan die speurtocht gaat uiteraard een precieze analyse vooraf, een inventarisatie van “wat en wie hebben we?”, “wie houden we?” en “wat missen we?” Dus niet afwachten op het besluit van Pietje of Henkie of hij weg wil of gaat, maar zelf het initiatief nemen, om te voorkomen dat je te laat voor een voldongen feit staat.

Dit houdt ook in dat je voor duidelijke keuzes staat: kiezen we voor de weg van geleidelijkheid? Gaan we écht met de aanwezige talenten verder bouwen? Ook als dat inhoudt dat we komend seizoen op zijn gunstigst  “the best of the rest” zullen zijn, een keuze zonder te grote financiële investeringen? Of valt de keus uit op de duurdere “reünie-strategie” met Janmaat, Fer, Elia? Met bijkomend aspect dat de doorstromingskans van de eigen nieuwe talenten grotendeels geblokkeerd wordt. En dat kan inhouden dat nog meer talent zijn heil elders zoekt, een vorm van kapitaalsvernietiging!

Nu heb ik in het verleden al eens gemeld dat ik het zelf-analyserend vermogen van onze club niet zo groot vind,  ik schat deze kracht bij de concurrentie groter in. Iets wat mijns insziens samenhangt met de diffuse machtsstructuur van onze favoriete club.

Ik hoop dat de mist in mijn glazen bol snel optrekt en we een helder beeld krijgen van de naaste voetbaltoekomst!