En in elke uitgave de mooiste wedstrijdfoto’s en de rubriek “Geknipt voor U”